UP-Grund

Univerzální pigmentový penetrační přípravek

Přednosti:

  • pod akrylátové, vinylové a silikonové interiérové a fasádní barvy
  • pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítkoviny na stěrkové vrstvy zateplovacích systémů
  • sjednocení různé nasákavosti podkladu
  • zpevnění podkladu
  • výrazné zvýšení krycí schopnosti a přídržnosti vrchních vrstev
  • tónovatelnost na tónovacích strojích

Balení

1 kg, 5 kg, 12 kg

Použití

Jako základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylových a silikonových barev, tmelů, na stěrkové vrstvy pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítkoviny u zateplovacích systémů, na sádrokarton, sádrovláknité desky, sádrové stěrky a jiné savé podklady

Vydatnost

2,5 – 8 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání

Min. 24 hodin při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu

Při teplotě +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Odstín

Základní bílý nebo probarvený pomocí tónovacích strojů v kolorovacích systémech HET

Bisil

Bisil
Výrobce:

Jubolin P-25 Fine

Jubolin P-25 Fine
Výrobce: JUB

Jubin Metal

Jubin Metal
Výrobce: JUB