Vyberte si svůj odstín

Která barva je Vaše?

I Vy si můžete uřčit, které barvy jsou Vaše.

Čísla Vašeho data narození sečtěte po jednotlivých číslicích. Příklad: pokud jste narozeni 22.12. 1969, sečtěte 2+2+1+2+1+9+6+9 dojdete k výsledku 32. Jelikož ale musí být číslo pouze jednomístné, sečtěte ještě 3+2 a dostanete vaše číslo 5, které patří modré barvě.

Vaše výsledky

1. Červená
 Jestliže je Vaše barva červená, potom patříte k lidem, kteří jsou vášniví. Žijete pro tento okamžik a přejete si vyzkoušet vše, co vám život nabízí. Jste otevření a přímí. V zaměstnání buďte sami svým šéfem. Neradi se necháváte někým vést, raději vedete druhé. Nedržte v sobě emoce, má to na Vás špatný vliv.

 2. Oranžová
Vaše barva je oranžová, jste velice společenští, rádi se bavíte. Opětujete city a rychle odhalíte pocity druhých. Vaší slabostí je nedostatek sebevědomí.

3. Žlutá
Vaší silnou stránkou je psaní a dobrá slovní zásoba. Vaším ideálním zaměstnáním může být žurnalistika, marketing nebo oblast výpočetní techniky. Můžete trpět nespavostí.

4. Zelená
Barva, která je pro Vás charakteristická, je zelená. Máte rádi řád a plánujete vše v předstihu. Potřebujete více času, než se přizpůsobíte novým věcem. Vždy se držíte svých pocitů a lpíte na hmotných statcích. Třebaže máte rádi společnost, často se cítíte uzavřeně. Vyhovuje Vám práce, která souvisí s květinami a zahradou.

5. Modrá
Máte rádi poctivost a upřímnost. Svého přesvědčení se držíte až do konce. Jste výborní vypravěči, neboť máte velice živou představivost a proto velmi rádi komunikujete. Nejraději relaxujete při hudbě.

6. Fialová
Patříte do skupiny lidí, jejichž barva je fialová. Máte skvělou fantazii, která ve Vás probouzí kreativitu. Máte cit pro hezké věci. Svět umění, dekorace a módy je přesně Váš styl.

7. Růžová
Trpělivost a porozumění jsou Vaše silné stránky. Jste dobří hostitelé. Administrativní práce Vám jde od ruky.

8. Zlatá
Vaše barva je zlatá. Patříte do skupiny lidí, kteří jsou velice příjemní a otevření. Jste perfekcionisté, přísní sami na sebe. Těžko snášíte prohru, zranitelnost berete jako prohru. Neradi navenek projevujete své city. Jste rození a talentovaní učitelé.

9. Bílá

Bílá je barva světla a je symbolem nevinnosti. Představuje povýšenost, klid, šíři, avšak také zdrženlivost. S bílou barvou patříte do skupiny lidí, kteří si přejí zůstat celý život svobodní a neutrální a jsou současně orientováni na budoucnost.