Jupol silikat

Silikátová malířská barva

Použití

Vnitřní vodou ředitelná malířská barva, vyrobená na bázi draselného vodního skla (vyhovuje normě DIN 18363, odst. 2.4.1). Vyznačuje se vysokou paropropustností – je vhodná i na sanační systémy – a je odolná proti mokrému oděru. Barva má mimořádně nízký obsah těkavých organických látek (VOC < 0,1 g/l) – je šetrná k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Z důvodu specifické chemické vazby na minerální podklad je zvlášť vhodná k dekorativním nátěrům stěn a stropů v interiérech architektonických památek. Základní nátěr: vodou rozředěný JUBOSIL GX (1 : 1) nebo JUBOSIL GF. Při použití speciálního základního nátěru JUBOSIL GF je možné natírat i beton, sádrokartonové desky, sádrové omítky a dostatečně pevné disperzní barvy. Barva: bílá + odstíny podle JUMIX systému, možné je tónování UNITONEM (pouze odstíny 1 až 7 a odstíny 9 a 15). Zatřídění podle EN 13 300: odolnost proti oděru za mokra: třída 2, kryvost: třída 2 při 7 m2/l, vzhled: plný mat.

Balení

5 l, 15 l

Příprava, zpracování

Ředění vodou do 10%. Nanáší se malířským válečkem, štětcem nebo stříkáním ve dvou vrstvách. Pracovní teplota: +8°C (bílá), resp. +12°C (barevné odstíny) až +25°C. Doba schnutí (při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu): cca 4 – 6 hodin (pro nanášení další vrstvy). Nářadí ihned po použití omyjte vodou. Upozornění: před natíráním dobře zakryjte okenní a dveřní rámy, okenní parapety, ale i okenní skla a jiné povrchy – případné skvrny nelze odstranit!

Aplikace

  • Štětec
  • Váleček

Ředění

Ředění vodou do 10 %.

Skladování

Skladovat při +5°C až +25°C, chránit před přímým slunečním zářením. NESMÍ ZMRZNOUT!

Spotřeba na m2

180 – 210 ml

Doba použitelnosti

12 měsíců

Tónování

Jumix

Luxol Lak s UV ochranou

Luxol Lak s UV ochranou
Výrobce: AkzoNobel

Primer elite

Primer elite
Výrobce: Mistral

FORTEKRYL interiérový lak

FORTEKRYL interiérový lak
Výrobce: Austis