Jubizol Unigrund

Univerzální základní nátěr pod dekorativní omítky

Použití

Univerzální prostředek pro vnitřní a vnější základní nátěry před nanášením všech druhů polymerních dekorativních tenkovrstvých omítek (akrylátové, silikonové, silikátové) na různé minerální podklady: vápenocementové a sádrové omítky, základní omítky tepelně izolačních systémů, beton, sádrokartonové a vláknocementové desky a pevné disperzní nátěry. Je plněný jemným křemičitým pískem. Zlepšuje přídržnost omítek k podkladu.

Balení

2 kg, 5 kg a 18 kg

Příprava a zpracování

Výrobek před použitím pouze dobře promícháme a pokud je potřeba, naředíme ho do 5% vodou. Množství, potřebné na 2 natření jednotlivých ploch, vypočteme nebo odhadneme z výměry těchto ploch a z údajů o průměrné spotřebě. Ve specifických případech určíme spotřebu nanesením na dostatečně velkou testovací plochu. Nanáší se malířským štětcem vhodným pro nanášení disperzních nátěrů nebo válečkem s dlouhým vlasem (délka vlasu 18 až 20 mm; lze použít přírodní nebo umělé vlákno resp. textilii z různých syntetických vláken – polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester) v jedné vrstvě. Při nanášení válečkem používáme vhodnou odkapávací mřížku. Ucelenou plochu natíráme souvisle a bez přerušení od jednoho okraje ke druhému. Povrchy nedostupné pro standardní váleček s dlouhým vlasem (kouty, rohy, žlábky, úzké špalety, atd.) vždy natíráme předem a používáme k tomu vhodný štětec nebo menší váleček. Natírání je možné pouze za vhodných povětrnostních resp. mikroklimatických podmínek; teplota vzduchu a podkladu musí být v rozmezí +5 až +35°C, relativní vlhkost vzduchu nejvýše 80 %. Fasádní plochy před srážkami, silným větrem aintenzivním slunečním svitem chráníme fasádními závěsy, avšak ani s nimi nesmíme za deště, mlhy a silného větru (> 30 km/h) tyto práce provádět.

Aplikace

  • Štětec
  • Váleček

Spotřeba

120 – 200 g/m2, podle hrubosti a savosti podkladu

Trvanlivost

Trvanlivost při skladování v originálně uzavřeném a nepoškozeném balení: nejméně 12 měsíců.

Odstíny

  • bílá (odstín 1001)
  • odstíny ze vzorníku JUB BARVY A OMÍTKY s koncovkami 0, 1, 2, 3, 4 a 5 (na tónovacích stanicích JUMIX u prodejců)
  • odstíny ze vzorníku JUB FAVOURITE FEELINGS s koncovkami A, B, C, D, E a F (na tónovacích stanicích JUMIX u prodejců)

Skladování

Skladování a přeprava jsou možné při teplotě +5 °C až +25 °C, mimo dosah dětí; chraňte před přímým slunečním zářením, NESMÍ ZMRZNOUT!

Mistral fasade

Mistral fasade
Výrobce: Mistral

Speciální izolační základ

Speciální izolační základ
Výrobce: Remmers

FORTE opravný beton

FORTE opravný beton
Výrobce: Austis