Hetmal STANDARD

Klasický malířský nátěr

Balení

7+1 kg, 15+3kg, 25kg, 40kg

Použití

  • bělost 91% (MgO)
  • výborná krycí schopnost
  • snadná tónovatelnost
  • matný vzhled
  • paropropustnost
  • výhodná cena

Vydatnost

6 – 10 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy.

Barevné odstíny

Vyrábí se v bílém odstínu, tónování je možno provádět běžnými tónovacími přípravky nebo tónovacími barvami HETCOLOR.

Nanášení

štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Ředění

Voda (destilovaná, demineralizovaná, pitná)

Podklad

Vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev.

Složení

Směs anorganických plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy ve vodném prostředí.

Jubizol disperzní malta

Jubizol disperzní malta
Výrobce: JUB

Eternal In Thermo

Eternal In Thermo
Výrobce: Austis

Bochemit QB Profi

Bochemit QB Profi
Výrobce: Bochemie