Hetline FORTE

Hrubozrnná dekorační hmota

Balení

plastová vědra 5 kg, 12 kg

Přednosti

  • hrubozrnná barva
  • imitace vzhledu štukové omítky
  • vhodná na sanační omítky – splňuje požadavky směrnice WTA pro povrchové vrstvy sanačních omítek    (Sd = 0,08 m)
  • sjednocuje vzhled různých podkladů (např. sádrokarton – omítka)
  • bělost 90 % (MgO)
  • odolná vůči otěru za sucha
  • vysoká krycí schopnost
  • snadno tónovatelná
  • tónování je možno provádět tónovací barvou HETCOLOR nebo tónovacím přípravkem KOLORKA (max. do poměru 1:5 dílům barvy)

Vydatnost

2,5 – 4,5 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy

Doba zasychání

Min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování

Při teplotách nad +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Epoxidový lak jednosložkový

Epoxidový lak jednosložkový
Výrobce:

Xyladecor OVERSOL 2V1

Xyladecor OVERSOL 2V1
Výrobce: Xyladecor

ETERNAL lesk alkydový

ETERNAL lesk alkydový
Výrobce: Austis