Forte BAK

Hydroizolační stěrková hmota

k povrchovým pochozím izolacím balkonů, lodžií a teras

Balení

20 kg (15 + 5 kg)

Oblast použití

FORTE BAK je hydroizolační hmota určená k povrchovým celoplošným opravám poškozených betonových povrchů balkónů, teras a lodžií, včetně povrchů z neglazované dlažby. Tímto výrobkem je možné vyplnit trhliny, uzavřít póry a vyspravit i více poškozená místa. FORTE BAK tvoří konečnou pochozí povrchovou úpravu. Povrch FORTE BAKu je možné upravit nátěrovou hmotou ETERNAL stabil , možné je i položení dlažby. FORTE BAK není vhodný pro frekventovaná veřejná prostranství a na asfaltové podklady.

Zpracování

FORTE BAK se připraví smísením 3 hm. dílů práškové složky do 1 hm. dílu kapalné složky a homogenizací směsi po dobu 2 minuty elektrickou vrtačkou s míchadlem. Po této době je možné směs aplikovat. FORTE BAK se nanáší na připravený, vyspravený a očištěný, odmaštěný a nesoudržných částí zbavený povrch, napuštěný penetračním prostředkem FORTE penetral.

  • První vrstva se nanáší na napenetrovaný podklad nerezovým hladítkem tak, aby tloušťka vrstvy byla cca 1,0 – 1,5 mm. Odpovídající spotřeba je 1,8 – 2,7 kg/m2.
  • Pro druhou vrchní vrstvu se doporučuje do připravené hmoty FORTE BAK přidat vodu (max. 10% kapalné složky) a důkladně promíchat. Docílí se tak lepší zpracovatelnosti materiálu při konečné povrchové úpravě.
  • Celková tloušťka izolace ve dvou vrstvách je 2,0 až 2,5 mm, celková spotřeba 3,6 až 4,5 kg/m2.
  • Přestávka mezi kladením jednotlivých vrstev je 24 hod.

Pro aplikaci stěrkové hmoty FORTE BAK je bezpodmínečně nutné dodržet rozmezí teplot okolí a podkladu 5°C až 30°C. Při vyšší teplotě hrozí nebezpečí rychlého povrchového zaschnutí aplikované hmoty a následného jemného popraskání. Nanesenou hmotu je třeba chránit min. 24 hod. před deštěm, vysoušením větrem a přímým intenzivním slunečním zářením. Po vytvrzení má hmota FORTE BAK trvalé hydroizolační vlastnosti, výbornou odolnost na povětrnosti a neklouzavý povrch. Povrch FORTE BAKu lze následně (nejdříve však po 14 dnech) natřít nátěrovou hmotou ETERNAL stabil vybraného odstínu. Nátěr nejenom zvýší otěruvzdornost povrchu, ale splní i náročnější estetické nároky na vzhled balkonu či terasy. Vhodné je rovněž použití venkovní prodyšné PVC podlahové krytiny na terasy a balkony, možné je i položení dlažby.

Podrobný pracovní postup je uveden v technickém listu.

Podrobný pracovní postup včetně technických řešení detailů je uveden v Aplikačním předpisu Hydroizolace.

Spotřeba

  • cca 1,8 kg/m2 na 1mm tloušťky
  • 1 vrstva: cca 1,0 – 1,5 mm tj. cca 1,8 – 2,7 kg/m2
  • hotová úprava: cca 2,0 – 2,5 mm tj. cca 3,6 – 4,5 kg/m2

Primalex standart

Primalex standart
Výrobce: Primalex

JUBIZOL Silicate finish T

JUBIZOL Silicate finish T
Výrobce: JUB

Primalex Polar

Primalex Polar
Výrobce: Primalex