TEKNOSEAL 4001 – tmel na spáry

Elastický tmel na bázi akrylátové disperze

na tmelení spár mezi rámy oken, na ochranu konce dřeva

Balení

plechovka

Technické údaje

Netěkavé látky –  70{a3f75204f73c23dae724d9cd96a975afecd41484be26429accd123627e8eb145}vol.
Obsah pevných látek – 760 g/l
Vypařující se org. látky – 0 g/l
(VOC)
Doba schnutí -závisí na povrchu, tloušťce filmu a na podmínkách při schnutí (teplota,
relativní vlhkost, ventilace)
– ztuhne asi za 20 min
– vytvrdne asi 5 mm za 7 dní
Mytí pomůcek: Voda
Odstíny – Bezbarvý
Pružnost Max. 15{a3f75204f73c23dae724d9cd96a975afecd41484be26429accd123627e8eb145}
Tvrdost dle Shore-A 25
Deformace 30{a3f75204f73c23dae724d9cd96a975afecd41484be26429accd123627e8eb145}
Tepelná odolnost asi -20°C – +80°C

Pokyny pro použití

Povrch musí být suchý, čistý a nemastný.
Teplota vzduchu, povrchu a hmoty má být min. +5°C. TEKNOSEAL 4001 chráníme před deštěm, dokud povrch zcela nevytvrdne.
TEKNOSEAL 4001 lze ještě před vytvrdnutím odstranit vodou. Skladovatelnost před otevřením 12 měsíců. Teplota skladování +5 – +20°C.

Skladování

Nesmí zmrznout.

AQUACOAT 80 – lak

AQUACOAT 80 – lak
Výrobce: Teknos

Jupol Trend

Jupol Trend
Výrobce: JUB

Forte BAK

Forte BAK
Výrobce: Austis