Jupol Denikol

Prostředek pro izolaci skvrn

Prostředek pro izolaci skvrn způsobených látkami, které jsou rozpustné ve vodě, jako např. nikotin, saze, skvrny po zatékání, zbytky mastnoty apod. Je ředitelný vodou a bez výrazné vůně.

Balení

5 l

Použití

Může se nanášet na různé pevné a suché podklady – zejména štukové omítky stěn a stropů a sádrokartonové desky. Není účinný na plochách natřených izolačními barvami obsahujícími organická ředidla. Na suché ošetřené podklady, se musí nutně nanést ještě jedna nebo dvě vrstvy některé z krycích malířských barev (např. JUPOL). Barva: přírodní bílá.

Příprava a zpracování

Obvykle se neředí. Nanáší se štětcem nebo malířským válečkem s delším vlasem v jedné nebo ve dvou vrstvách. Pracovní teplota: +8°C až +35°C. Doba schnutí (při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu): cca 24 hodin (pro nanášení další vrstvy). Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Aplikace

  • Štětec
  • Malířský váleček

Spotřeba na m2

150 – 400 ml

Doba použitelnosti

6 měsíců

Skladování

Skladovat při +5°C až +25°C, chránit před přímým slunečním zářením. NESMÍ ZMRZNOUT!

Sanatherm B akrylát

Sanatherm B akrylát
Výrobce: Austis

Latex Univerzál

Latex Univerzál
Výrobce: Balakryl

Vápenný nátěr

Vápenný nátěr
Výrobce: HET