Brillant Q

Interiérová dekorační disperzní barva vytvářející strukturní povrch

Plněná pískem. Doporučujeme pro reprezentativní obývací a komerční prostory, krby apod.

Balení

5kg, 15 kg

Přednosti

  • odolnost vůči otěru za sucha
  • s výrazným vzhledovým efektem
  • vhodná na různé podklady

Odstín

  • bílý, tónování je možno provádět tónovací barvou HETCOLOR ( max. do poměru 1:8 dílům barvy) nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:20 dílům barvy)
  • při požadavku sytějšího odstínu nejprve aplikovat dekorační barvu natónovanou v max. povoleném poměru míchání, a poté přetřít hladkou interiérovou barvou v požadovaném finálním odstínu

Vydatnost

0,6 – 1,0 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tlošťky nanesené vrstvy

Ředění

Voda

Způsob nanášení

Strukturálním válcem s hrubou strukturou

Doba zasychání

Min. 4 hodiny při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

FORTEKRYL podlahový lak

FORTEKRYL podlahový lak
Výrobce: Austis

JUBIZOL štuková omítka 1.0

JUBIZOL štuková omítka 1.0
Výrobce: JUB

DECOR Beton look

DECOR Beton look
Výrobce: JUB