Brillant P

Interiérová dekorační disperzní vysoce plněná barva vytvářející strukturní povrch připomínající vzhled pomerančové kůry

Doporučejeme pro reprezentativní obývací a komerční prostory, krby apod.

Balení

5kg, 15 kg

Přednosti

  • odolnost vůči otěru za sucha
  • s výrazným vzhledovým efektem
  • vhodná na různé podklady
  • tónování je možno provádět tónovací barvou HETCOLOR ( max. do poměru 1:8 dílům barvy) nebo tónovacím přípravkem KOLORKA (max. do poměru 1:20 dílům barvy)

Odstín

  • bílý, tónování je možno provádět tónovací barvou HETCOLOR ( max. do poměru 1:8 dílům barvy) nebo tónovacím přípravkem KOLORKA (max. do poměru 1:20 dílům barvy)
  • při požadavku sytějšího odstínu nejprve aplikovat dekorační barvu natónovanou v max. povoleném poměru míchání, a poté přetřít hladkou interiérovou barvou v požadovaném finálním odstínu

Vydatnost

0,7 – 1,1 m2/kg v jedné vrstvě podle savostim a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Ředění

Neředí se

Způsob nanášení

Strukturálním válcem s hrubou strukturou

Doba zasychání

Min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Při teplotě +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Hidrozol těsnicí páska

Hidrozol těsnicí páska
Výrobce: JUB

Latexový tmel

Latexový tmel
Výrobce: HET

JUBIZOL Kulirplast

JUBIZOL Kulirplast
Výrobce: JUB