Brillant 100

Interiérová disperzní omyvatelná barva

Doporučujeme pro reprezentativní obývací a komerční prostory, dětské pokoje, kuchyně, koupelny, nemocnice, školy apod.

Balení

  • Bílá – 1,5 kg, 7 kg, 15+3 kg, 30 kg
  • Báze – 1 kg, 5 kg, 12 kg, 20 kg

Přednosti

  • vysoká bělost 95 % (MgO)
  • odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 – třída 2 (dle ČSN EN 13300)
  • výrazná krycí schopnost
  • matný vzhled
  • paropropustnost
  • dopopručovaná při požadavcích na vysokou odolnost nátěru (např. koupelny, kuchyně, jídelny, dětské pokoje, prostory škol a zdravotnických zařízení atd.)
  • tónovatelnost na tónovacích strojích

Odstín

Bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:5 dílům barvy), případně na tónovacích strojích v kolorovacích systémech HET

Vydatnost

6 – 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání

Min. 4 hodiny při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Při teplotě  +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Unigrund

Unigrund
Výrobce: JUB

Eternal In Plus

Eternal In Plus
Výrobce: Austis

ETERNAL antikor akrylátový

ETERNAL antikor akrylátový
Výrobce: Austis