AT-Grund

Koncentrovaný hloubkový akrylátový penetrační nátěr

Přednosti:

  • impregnační nátěr do interiéru i exteriéru
  • sjednocení různé nasákavosti podkladu
  • zpevnění podkladu
  • zvýšení přídržnosti dalších nátěrů
  • výhodná cena

Balení

1 kg, 5 kg

Použití

Jako základní nátěr před aplikací klasických i akrylátových disperzních interiérových, latexových a fasádních barev, akrylátových tmelů a lepidel na minerální podklady, především na vápenocementové omítky.

Vydatnost

8 – 20 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání

Min. 24 hodin při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu

Při teplotě +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Ředění

1 : 1 s čistou vodou

JUBIZOL Acryl finish S

JUBIZOL Acryl finish S
Výrobce: JUB

Bochemit Optimal

Bochemit Optimal
Výrobce: Bochemie

Jupol Bio Silicate

Jupol Bio Silicate
Výrobce: JUB