A-Grund

Akrylátový penetrační nátěr

Přednosti:

  • impregnační nátěr do interiéru i exteriéru
  • sjednocení různé nasákavosti podkladu
  • zpevnění podkladu
  • zvýšení přídržnosti dalších nátěrů
  • připraven k okamžitému použití

Balení

1 kg, 5 kg, 10 kg

Použití

Jako základní nátěr před aplikací klasických i akrylátových disperzních interiérových, latexových a fasádních barev, akrylátových tmelů a lepidel na minerální podkaldy, především na vápenocementové omítky.

Vydatnost

5 – 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání

Min. 24 hodin při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu

Při teplotě +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Ředění

Neředí se.

Dekorační vosk Creativ

Dekorační vosk Creativ
Výrobce: Osmo

Bio vápenná malířská barva

Bio vápenná malířská barva
Výrobce: JUB

Compact-Lasur PU

Compact-Lasur PU
Výrobce: Remmers