A-Grund

Akrylátový penetrační nátěr

Přednosti:

  • pod akrylátové, vinylové a silikonové nátěrové hmoty
  • do interiéru i exteriéru
  • sjednocuje různou nasákavost podkladu
  • zpevňuje podklad
  • zvyšuje přídržnost následného nátěru
  • připraven k okamžitému použití

Balení

1 kg, 5 kg, 10 kg

Použití

Jako základní nátěr před aplikací klasických i akrylátových disperzních interiérových, latexových a fasádních barev, akrylátových tmelů a lepidel na minerální podkaldy, především na vápenocementové omítky.

Vydatnost

5 – 10 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání

Min. 24 hodin při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu

Při teplotě +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Ředění

Neředí se.

Primalex fungicidní penetrace

Primalex fungicidní penetrace
Výrobce: Primalex

Mistral omítkový podklad

Mistral omítkový podklad
Výrobce: Mistral

Superfest

Superfest
Výrobce: Detecha