Hetline SAN ACTIVE

Protiplísňová disperzní interiérová barva

doporučujeme pro preventivní protiplísňové nátěry ve vlhkých a špatně větraných prostorách.

Přednosti:

  • biocidní přípravek
  • obsahuje látky s preventivním a likvidačním mikrobiálním a fungicidním účinkem
  • vysoká bělost 95 % (MgO)
  • výborná paropropustnost
  • výrazná krycí schopnost a roztíratelnost
  • vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů

Balení

1,5 kg, 7 kg, 15 kg

Odstín

Bílý, tónování lze provádět tónovací barvou HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1:5 dílům barvy)

Vydatnost

8 – 20 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Doba zasychání

Min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu

Při teplotě +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Akril emulze

Akril emulze
Výrobce: JUB

Hetline Vinyl

Hetline Vinyl
Výrobce: HET

FORTEKRYL napouštědlo

FORTEKRYL napouštědlo
Výrobce: Austis