Supermalba prášková

Klasický malířský nátěr

Balení

Papírové pytle o hmotnosti 4 kg a 25 kg.

Použití

SUPERMALBA PRÁŠKOVÁ je klasický malířský práškový nátěr k vnitřnímu použití, vodou ředitelný, paropropustný, rychleschnoucí, matný, vysoce kryvý a roztíratelný, odolný proti otěru za sucha, vhodný pro různé účely. SUPERMALBA PRÁŠKOVÁ se používá k nátěrům vápenocementových omítek, zdiva, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot. SUPERMALBA PRÁŠKOVÁ obdržela od TZÚS Praha CERTIFIKÁT a STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ.

Vydatnost

6 – 10 m2 z 1 kg prášku v jedné vrstvě podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy.

Barevné odstíny

Vyrábí se v bílém odstínu, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR.

Skladování

Skladovat v suchém prostředí při teplotách +5 až +30°C. Přípravek není citlivý vůči působení mrazu. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.

Ředění

Voda (destilovaná, demineralizovaná, pitná)

Nanášení

SUPERMALBA PRÁŠKOVÁ se nanáší štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním. Před aplikací stříkáním je nutné barvu přecedit.

Podklad

Vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev.

Jupol silikat

Jupol silikat
Výrobce: JUB

Primer elite

Primer elite
Výrobce: Mistral

Čistý vosk

Čistý vosk
Výrobce: Osmo