Sanakryl UV

Hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých a šikmých střech z asfaltových pásů

Balení

25 kg

Oblast použití

SANAKRYL UV je určen k údržbě a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů. Po zaschnutí vytváří trvale pružnou bezešvou hydroizolační folii s dlouhodobou životností na povětrnosti. Vlastní folie se vyznačuje výbornou odolností proti degradaci UV zářením a chemickými spady a stálou pružností i při nízkých teplotách. Možnost opakované regenerace prodlužuje životnost této folie a umožňuje i okamžité opravné zásahy v případě mechanického poškození. Je vhodný též pro dokončovací úpravy a ochranné nátěry nových asfaltových pásů. Lze jej použít po předchozí penetraci i na betonové a zděné střešní doplňky (atika apod.). SANAKRYL UV je určen k údržbě a opravě střech se sklonem minimálně 3° a maximálně 60°. Není určen k údržbě a opravě fóliových krytin. Bez předchozí konzultace s výrobcem se nedoporučuje přímá aplikace na beton!

Zpracování

SANAKRYL UV se nanáší na připravený povrch (očištěný od mechanických nečistot, odmaštěný, vyspravený, suchý, napenetrovaný FORTE penetralem – u savých podkladů) s přestávkou mezi nátěry min. 4 hod. Počet nátěrů se liší podle druhu použití. Více najdete na – „doporučené pracovní postup“. SANAKRYL UV je možné aplikovat při teplotě okolí a podkladu v rozmezí 8°C až 30°C. Pro vlastní aplikaci se SANAKRYL UV nesmí ředit. U vícevrstvých aplikací se poslední vrstva nanáší výhradně válečkem.

Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostatném aplikačním předpisu Hydroizolace. Aplikačním firmám doporučujeme účastnit se odborného školení za účelem získání „Osvědčení výrobce“, opravňující vyškolenou firmu k aplikaci uvedené hmoty. Seznam oprávněných osob k provádění školení v ČR obdržíte v obchodním odd. výrobce. Dlouhodobé záruky poskytuje výrobce pouze po absolvování odborného školení. Získané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání poradenské služby a technického posouzení stavu objektů u větších investičních akcí.

Spotřeba

  • 0,5 – 1,0 kg/m2 (ochranný nátěr, oplechování)
    2,0 kg/m2 (2 vrstvy bez tkaniny)
  • 2,5 – 3,0 kg/m2 (3 vrstvy s tkaninou)
  • 1,5 kg/m2 regenerační nátěr na starých nátěrech SANAKRYL UV

JUBIN Radiator

JUBIN Radiator
Výrobce: JUB

Primalex Essence bílá

Primalex Essence bílá
Výrobce: Primalex

Hidrozol těsnicí páska

Hidrozol těsnicí páska
Výrobce: JUB