Primalex silikonový základ

Charakteristika

Primalex SILIKONOVÝ OMÍTKOVÝ ZÁKLAD (dříve OZ8) je vodou ředitelná silikonová nátěrová hmota určená k základním nátěrům podkladů před nanášením Primalex SILIKONOVÝCH OMÍTEK. Je obarvitelný v tónovacích automatech Primalex. Jeho použitím se dosáhne lepší adheze omítek a sjednocení savosti podkladu. Nátěr je hydrofobní (odolný proti pronikání vody), neuzavírá průchod vodním parám.

Balení

10l

Použití

Aplikuje se na povrch tmelu armovací vrstvy, na venkovní vyzrálé štukové omítky, betonové a pórobetonové panely, podklady z třískových a vláknových lisovaných prvků. Není vhodný na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů nebo jejíž omítky jsou prosolené a na staré disperzní nátěry a disperzní omítkoviny

Příprava podkladu

Před vlastním nátěrem stěny důkladně očistíme od prachu a nečistot. Povrchy napadené plísněmi je třeba důkladně očistit a ošetřit protiplísňovým prostředkem podle návodu k použití na obalu prostředku. Poškozené a nesoudržné povrchy musí být odstraněny a opraveny, opravené plochy musí být vyzrálé. Aglomerované desky a hladké betony je třeba zbavit separačních prostředků umytím vodou se saponáty, nebo otryskat vodou, dřevovláknité desky zdrsnit brusným papírem. Na novou štukovou omítku Silikonový základ Primalex Procolor O Z 8 nanášíme až po jejím vyzrání, to je po 4 týdnech. Armovací tmelená vrstva zateplovacího systému musí být proschlá, případné nerovnosti je vhodné opatrně zbrousit, aby nedošlo k porušení armovací sítě. Silně savé povrchy, opravované povrchy s rozdílnou savostí a méně pevné, ale nosné povrchy nejdříve napenetrujeme (napustíme) Primalexem Silikonová penetrace podle návodu k použití. Všechny plochy, které nemají být natřeny, je třeba zakrýt (okna, obklady, dlažby).Silikonový základ Primalex Procolor O Z 8 není nutné ředit. Před použitím je třeba obsah v obalu promíchat. Nanáší se válečkem nebo štětkou v jedné vrstvě. Nátěry se provádí při teplotě +5 °C až +25 °C, nenatírat za prudkého slunečního záření (nebo fasádu zastínit) ani za deště nebo husté mlhy. Znečištěné nářadí a úkapy je třeba očistit vodou ještě před uschnutím. Proschlé úkapy lzeodstranit velmi obtížně!Pod barevné omítky je nutné Primalex Procolor O Z 8 obarvit do podobného odstínu jako omítka!

Aplikace

  • Štětka
  • Váleček

Vydatnost

7-8m2/l v jedné vrstvě

Složení

Vodná suspenze mletých vápenců, titanové běloby, akrylátových a silikonových disperzí a aditiv

Decor Perla

Decor Perla
Výrobce: JUB

Tlumex special

Tlumex special
Výrobce: Detecha

Primer silikát

Primer silikát
Výrobce: HET