Primalex akrylátový omítkový základ

Charakteristika

Primalex AKRYLÁTOVÝ OMÍTKOVÝ ZÁKLAD (dříve OZ1) je vodou ředitelná nátěrová hmota určená k základnímu nátěru podkladů před nanášením Primalex AKRYLÁTOVÝCH OMÍTEK. Je univerzální pro všechny báze a obarvitelný v tónovacích automatech Primalex. Použitím Primalex AKRYLÁTOVÉHO OMÍTKOVÉHO ZÁKLADU se dosáhne lepší adheze omítek a sjednocení savosti podkladů. Nátěr neuzavírá průchod vodním parám

Balení

5l, 10l

Použití

Aplikuje se na povrch tmelu armovací vrstvy, na venkovní vyzrálé štukové omítky, betonové a pórobetonové panely, podklady z třískových a vláknových lisovaných prvků. Není vhodný na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů nebo jejíž omítky jsou prosolené a na staré disperzní nátěry a omítkoviny.

Příprava podkladu

Před vlastním nátěrem stěny důkladně očistíme od prachu a nečistot. Povrchy napadené plísněmi je třeba důkladně očistit a ošetřit protiplísňovým prostředkem podle návodu k použití na obalu prostředku. Poškozené a nesoudržné povrchy musí být odstraněny a opraveny,
opravené plochy musí být vyzrálé. Aglomerované desky a hladké betony je třeba zbavit separačních prostředků umytím vodou se saponáty, nebo otryskat vodou, dřevovláknité desky zdrsnit brusným papírem. Na novou štukovou omítku Akrylátový základ Primalex Procolor O Z 1nanášíme až po jejím vyzrání, to je po 4 týdnech. Armovací tmelená vrstva zateplovacího systému musí být proschlá, případné nerovnosti je vhodné opatrně zbrousit, aby nedošlo k porušení armovací sítě. Silně savé povrchy, opravované povrchy s rozdílnou savostí a méně pevné, ale nosné povrchy nejdříve napenetrujeme (napustíme) Primalexem Hloubková penetrace podle návodu k použití. Všechny plochy,
které nemají být natřeny, je třeba zakrýt (okna, obklady, dlažby). Akrylátový základ Primalex Procolor O Z 1 není nutné ředit. Před použitím je třeba obsah v obalu promíchat. Nanáší se v jedné vrstvě válečkem nebo štětkou. Nátěry se provádí při teplotě +5 °C až +25 °C,
nenatírat za prudkého slunečního záření (nebo fasádu zastínit) ani za deště nebo husté mlhy.

Technické parametry

  • Objemová hmotnost (g/cm3): 1,5

Vydatnost

7 – 8 m2/l v jedné vrstvě

Složení

Vodná suspenze titanové běloby, plniv a aditiv v pojivu z akrylátových kopolymerů

Teknogrund 240

Teknogrund 240
Výrobce: Teknos

Primalex lodní lak

Primalex lodní lak
Výrobce: Primalex

Hetline FORTE

Hetline FORTE
Výrobce: HET