Primalex plus

Otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí

Otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí. Propustný pro vodní páry.

Balení

Plastové obaly 5,6 kg, 7,5 kg, 15 kg, 40 kg.

Použití

Omítky a sádrokartonové desky ve vnitřních prostorech.

Technické parametry

 • Bělost ( BaSO4): min. 82
 • Objemová hmotnost (kg/l): 1,41
 • Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 0-1
 • Přídržnost na betonu (MPa): 0,39
 • Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,05
 • Obsah těkavých látek : max. 50

Doporučené použití Primalex

Vlhké a špatně větratelné prostory (preventivní účinek).

Aplikace

 • Štětka
 • Stříkání
 • Váleček

Vydatnost

10-14 m2/kg v jedné vrstvě. Vydatnost závisí na typu podkladu.

Aplikace Airless

 • Ředění ( vody): 5-10
 • Tryska: 517
 • Tlak (bar): 140-150

Složení

Vodná suspenze kaolinu, vápence, karboxymetylceluozy, organické disperze a chemických aditiv.

Xyladecor Xylamon-impregnační nátěr

Xyladecor Xylamon-impregnační nátěr
Výrobce: Xyladecor

Jubosil Hydrophob

Jubosil Hydrophob
Výrobce: JUB

Alkyton

Alkyton
Výrobce: