Mikral SILOXAN

FASÁDNÍ SILOXANOVÁ HLADKÁ BARVA

Pro nátěry minerálních podkladů (vápenocementových omítek, zdiva), betonových panelů, monolitů apod. Je vhodný k nátěrům stěn s vyššími nároky na vodoodpudivost

Balení

5kg, 12kg, 20kg

Přednosti

  • obsahuje polysiloxan modifikovaný silikonovou pryskyřicí
  • vysoká vodoodpudivost a nízká špinivost
  • prostupnost vodních par
  • vysoká krycí schopnost a přilnavost
  • zvýšená odolnost vůči kyselým dešťům a průmyslovým exhalacím
  • tónovatelnost na tónovacích strojích

Odstín

Bílý, tónování lze provádět tónovací barvami HETCOLOR (pouze odstíny vhodnými do exteriéru max. do poměru 1:25 dílům barvy),případně pomocí tónovacích strojů v kolorovacích systémech HET.

Vydatnost

Cca 7 m2 / kg  v jedné vrstvě

U různých podkladů se může vydatnost lišit (podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy)

Doba zasychání

Min. 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Při teplotě +3 až +30 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Primalex tmel

Primalex tmel
Výrobce: Primalex

Eternal In Plus

Eternal In Plus
Výrobce: Austis

Eternal mat akrylátový

Eternal mat akrylátový
Výrobce: Austis