Klasik Premium

Otěruvzdorná interiérová barva

Přednosti:

  • nejvyšší bělost 97%
  • zvýšená vydatnost
  • perfektní krycí schopnost
  • vysoká odolnost vůči otěru za sucha
  • výborná zpracovatelnost
  • velmi nízký odstřik barvy
  • jemný, vysoce matný povrch
  • výborná paropropustnost
  • vhodná k nátěrům omítek sanačních systémů

Balení

7+0,7 kg, 15+3 kg

Odstín

Bílý, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA FORTE (max. do poměru 1:5 dílům barvy), případně mícháním s výrobkem KLASIK COLOR.

Vydatnost

7 – 11 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky vrstvy.

Doba zasychání

Min. 4 hodiny při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Při teplotě  +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

DECOR Acrylcolor

DECOR Acrylcolor
Výrobce: JUB

Vosková lazura

Vosková lazura
Výrobce: Remmers

Speciální izolační základ

Speciální izolační základ
Výrobce: Remmers