Jubosan W120

Podkladní sanační omítka

Prášková maltová směs vyrobená na bázi hydraulických pojiv, speciálních plniv a přísad.

Balení

18.00 kg

Použití

Je určená jako podklad pod sanační omítku JUBOSAN W130. Vytvrzená omítka je především velmi porézní (pórovitost > 45 % objemově, objemová hmotnost: 1200 kg/m3) a umožňuje ukládání velkého množství solí. Uspořádání a velikost pórů v omítce zabraňují kapilárním jevům. Omítka je vysoce paropropustná (μ < 15). Při zazdívání větších nerovností a prohlubní ji lze použít jako zdící maltu. Barva: přírodní bílá. ES prohlášení o shodě podle EN 998-1. Splňuje požadavky WTA 2-9-04/D.

Příprava a zpracování

Obsah balení (18 kg) zamícháme do cca 5,1 l vody a mícháme 5, max. 6 minut tak, abychom získali homogenní směs bez hrudek. Doba zpracovatelnosti: 30 – 45 minut. Podklad – sanační postřik – den před nanášením omítky navlhčíme. Omítka se nanáší ručně – zednickou lžící, ve vrstvě 1 – 3 cm (silnější vrstvy nanášíme ve dvou nebo více fázích) mezi dvě latě nebo omítníky. Nanesenou omítku stahujeme dřevěnou latí, vrstvu při tom co nejméně stlačujeme a neuhlazujeme. Povrch ihned po nanesení zdrsníme vodorovnými rýhami a musíme jej, zvlášť při teplém nebo větrném počasí, po dobu 2 – 3 dnů vlhčit vodou. Pracovní teplota: +5°C až +30°C. Nepracujeme v dešti, mlze a za silného větru. Čerstvě omítnuté povrchy chráníme před sluncem, deštěm a větrem pomocí závěsů. Doba schnutí (při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu): cca 7 dní na každý cm tloušťky (pro nanášení vrchní omítky), resp. 24 hodin (ochrana před deštěm). V případě ztížených podmínek z hlediska schnutí (špatně větratelné sklepy apod.) zajistíme zvýšené vytápění a nucené větrání. Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Aplikace

  • Zednická lžíce

Spotřeba na m2

14 kg při tl. vrstvy 1 cm

Doba použitelnosti

6 měsíců

Skladování

Skladovat v suchých a větraných prostorech.

KONKOR 500

KONKOR 500
Výrobce: Paramo

Balakryl latex hobby

Balakryl latex hobby
Výrobce: Tebas

Super plus

Super plus
Výrobce: