HYDROSOL Classic

Vodotěsná hmota

Balení

20.00 kg

Použití

Prášková maltová směs vyrobená na bázi cementu, křemičitých plniv a speciálních přísad, určená pro vodotěsnou ochranu (pozitivní a negativní tlak vody) vnějších i vnitřních vodorovných i svislých betonových a cementových povrchů (nádrže na vodu, kanalizační systémy, podezdívky, opěrné a podpěrné zdivo, betonové ploty a odvodňovací žlaby apod.). Splňuje požadavky pro povrchovou úpravu objektů na získávání, shromažďování a přípravu pitné vody. Neobsahuje přísady, které mají negativní vliv na výztuž nebo beton. Podklad: pevný, suchý, čistý, bez trhlin, nepříliš hladký. Před nanášením jej důkladně navlhčíme vodou. Barva: šedá.

Příprava a zpracování

Suchou směs zamícháme do vody v množství 1 kg na cca 270 až 300 ml vody (pro nanášení štětcem), resp. 1 kg na cca 230 až 250 ml vody (pro nanášení hladítkem) a mícháme tak, abychom získali homogenní hmotu bez hrudek. Hmotu necháme asi 5 až 10 minut stát a pak ji opět promícháme. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 hodiny. Nanáší se štětcem (1. vrstva), resp. hladítkem nebo štětcem (2. a 3. vrstva) tak, aby byl povrch hmotou zcela pokrytý. Druhou vrstvu nanášíme kolmo na předcházející, ještě vlhkou vrstvu. Jsou nutné nejméně dvě vrstvy, doporučené jsou tři. Celková tloušťka všech vrstev nesmí přesáhnout 5 mm. Hladký povrch, vhodný pro natírání barvou, docílíme uhlazením třetí vrstvy polystyrénovým nebo plastovým hladítkem. Pracovní teplota: +5°C až +30°C. Doba schnutí (při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu): cca 3 dny (pro další pracovní fázi), resp. 24 hodin (ochrana před rychlým schnutím a deštěm). Pochůzné povrchy musejí být mechanicky chráněny keramickou dlažbou. Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Aplikace

  • Štětec
  • Hladítko

Spotřeba na m2

1,5 kg při tl. vrstvy 1 mm

Doba použitelnosti

12 měsíců

Skladování

Skladovat v suchých a větraných prostorech

Johnstone’s Professional Undercoat

Johnstone’s Professional Undercoat
Výrobce: PPG

Revitacolor AG

Revitacolor AG
Výrobce: JUB

Primalex silikonová fasádní barva

Primalex silikonová fasádní barva
Výrobce: Primalex