I-Grund

SPECIÁLNÍ IZOLAČNÍ NÁTĚR PROTI NIKOTINOVÝM A JINÝM SKVRNÁM

Balení

1 kg, 5 kg

Přednosti

  • k izolaci skvrn různého charakteru
  • pod interiérové i fasádní barvy
  • připraven k okamžitému použití

Použití:

  • speciální základní nátěr používaný před aplikací inetriérových, případně exteriérových nátěrových hmot, určenýk izolaci zejména nikotinových skvrn, které při přetření běžnou nátěrovou hmotou prostupují na povrch
  • nátěr je možné použít i na skvrny od sazí, rzi, kávy, červeného vína, kečupu, na skvrny po zateklé vodě a částečně i na prostupující barvy anilinového typu

Odstín

bezbarvý

Vydatnost

8 – 16 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Při teplotě  +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Doba zasychání

Min. 6 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

100-Grund

100-Grund
Výrobce: HET

Fungispray

Fungispray
Výrobce: Severochema

Luxol Originál

Luxol Originál
Výrobce: AkzoNobel