I-Grund

SPECIÁLNÍ IZOLAČNÍ NÁTĚR PROTI NIKOTINOVÝM A JINÝM SKVRNÁM

Balení

1 kg, 5 kg

Přednosti

  • k izolaci skvrn různého charakteru
  • pod interiérové i fasádní barvy
  • připraven k okamžitému použití

Odstín

bezbarvý

Vydatnost

8 – 16 m2/kg v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu a tloušťky nanesené vrstvy

Skladování

24 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Při teplotě  +3 až +30°C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením.

Doba zasychání

Min. 6 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu

Tlumex plast

Tlumex plast
Výrobce: Detecha

Fasadin Forte

Fasadin Forte
Výrobce: HET

Klasik Color

Klasik Color
Výrobce: HET