FORTISOL

Mrazuvzdorná hydroizolační stěrková hmota

k bezešvým izolacím a ochraně stavebních konstrukcí z betonu a oceli

Balení

20 kg (15 + 5 kg)

Oblast použití

FORTISOL se používá k izolaci stavebních hmot, konstrukcí a základů proti spodním vodám v nových i starých stavbách jak pro vnější, tak i pro vnitřní izolace. Vytvrzená vrstva hydroizolační hmoty je odolná proti spodním a tlakovým vodám a to i při tlaku působícím směrem z podkladu. FORTISOL lze aplikovat i na zavlhlý podklad. FORTISOL chrání betonové konstrukce před agresivními atmosferickými vlivy. Zabraňuje průniku CO2 a SO2 do betonové konstrukce kanálů a štol podzemních a vodních staveb. Zabraňuje též průniku radonu z podloží. Slouží i jako ochrana ocelových, betonových a železobet. konstrukcí proti vodě, vlhkosti a atmosferickým vlivům. Je ho možné použít též jako izolaci pod obkladový materiál např. v koupelnách, plaveckých bazénech, vodních nádržích. Je vhodný i jako izolace jímek, septiků, kanálů a štol podzemních a vodních staveb i proti tlakové vodě působící tlakem směrem z podkladu do 50 m pod hladinou spodní vody. Na betonových podkladech odolává trvalému zatížení vodou. (Nevztahuje se na aplikace na kovových podkladech). Je vhodný i jako adhezní můstek pro dodatečné betonáže.

Zpracování

Do čisté nádoby se nalije FORTISOL složka B (kapalná) a za míchání se pozvolna přisype FORTISOL složka A (sypká). Poměr mísení jednotlivých složek je 3 hm. díly složky A s 1 hm. dílem složky B. Hydroizolační hmota se dokonale promíchá, nejlépe elektrickou vrtačkou s míchadlem tak, aby neobsahovala hrudky sypké hmoty a nebyla napěněná (min. 5 minut). Po této době se hmota nechá 5 minut zrát a opět se krátce zamíchá. Aplikuje se na vyzrálý, soudržný, očištěný od volných mechanických částic a odmaštěný, vyspravený a napenetrovaný podklad nejdříve 4 hod. po nanesení penetrace FORTE penetral. Nanáší se po vrstvách ne silnějších než 1 mm, což odpovídá spotřebě 1,0 – 1,3 kg/m². Technologická přestávka mezi nanesením jednotlivých vrstev je 24 hod.

Během vytvrzování nesmí hydroizolační hmota přijít do styku s vodou. Během izolačních prací je nutné zabránit výronům vody rychle tvrdnoucím cementem, příp. tmelem a po vytvrdnutí opravené místo ošetřit podle výše uvedeného návodu FORTISOL.

Vyspravení podkladu

  • mezery, spáry a nerovnosti v podkladu musí být vyspraveny cementovou maltou
  • výrony vody musí být před aplikací FORTISOLu zastaveny rychle tvrdnoucím tmelem. Následně po vytvrdnutí je vhodné zabezpečit tato místa armovací skelnou tkaninou vloženou do hmoty FORTISOL.
  • rohy a hrany na stěnách je nutné vyztužit skelnou tkaninou nebo těsnicí pružnou páskou do hmoty FORTISOL, napojení podlahy na stěnu zaoblit cementovou maltou (fabion) a vyztužit skelnou tkaninou nebo těsnicí pružnou páskou do hmoty.

Spotřeba

  • 1,0 – 1,5 kg/m² – netlakové izolace pod obklad (1 vrstva)
  • 2,0 – 3,0 kg/m² – izolace do 1m pod úroveň terénu proti zemní vlhkosti a tlakové vodě (2 – 3 vrstvy)
  • 4,0 – 6,0 kg/m² – izolace od 1 m do 50 m pod úrovní terénu proti vodě působící tlakem z podkladu (3 – 4 vrstvy)

Tvrdý voskový olej PREMIUM

Tvrdý voskový olej PREMIUM
Výrobce: Remmers

Eternal In Plus

Eternal In Plus
Výrobce: Austis

Vosková lazura

Vosková lazura
Výrobce: Remmers