FORTEKRYL napouštědlo PROFI

Speciální napouštěcí prostředek s fungicidní a insekticidní ochranou pro dřevěné materiály

Balení

0,7 kg; 5 kg

Oblast použití

FORTEKRYL napouštědlo PROFI se používá pro napouštění dřevěných oken, plotů, štítů, pergol a dalších stavebně truhlářských výrobků pro venkovní i vnitřní prostředí. Lze jej použít i k penetraci dřevovláknitých a dřevoštěpkových desek, papíru, minerálních podkladů (beton, betonové dlaždice a cihly) nebo pěnového polystyrenu, apod.
FORTEKRYL napouštědlo PROFI je určeno zejména pro profesionální použití.
FORTEKRYL napouštědlo PROFI není určeno pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.

Způsoby nanášení

FORTEKRYL napouštědlo PROFI je hloubkový napouštěcí prostředek připravený na bázi alkydové vodné emulze a speciálních aditiv. Prostředek se vyznačuje vysokým průnikem do dřeva, umožňuje regulaci vlhkosti dřeva, zvyšuje přilnavost vrchních nátěrových systémů a společně s nimi tvoří dokonalou ochranu dřeva. FORTEKRYL napouštědlo PROFI zabraňuje modrání dřeva a chrání jej před dřevokazným hmyzem, plísněmi, dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami.

Zpracování

FORTEKRYL napouštědlo PROFI se nanáší máčením, štětcem nebo válečkem. FORTEKRYL napouštědlo PROFI se neředí. Pouze v případě méně savého podkladu lze přiředit max. 5 % vody. FORTEKRYL napouštědlo PROFI se aplikuje na dřevěné povrchy, které musí být řádně očištěny, zbaveny přiskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředidlem). Na povrchu dřeva nesmí být prach. Kvalita dřeva musí splňovat podmínky ČSN pro daný typ výrobku, zejména pak: vlhkost dřeva musí být v rozmezí 10 – 12 , dřevo nesmí vykazovat stopy napadení dřevokaznými houbami a oxidací. Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 8°C po celou dobu zasychání. D%alší nátěrové hmoty např. FORTEKRYL lazura PROFI lze nanášet po zaschnutí napouštědla, tj. po 8-20 hodinách (20 – 25°C). Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou, zaschlé nátěrové hmoty lze odstranit organickými ředidly.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Spotřeba

0,10 – 0,15 kg/m2 (dle savosti podkladu)

100-Grund

100-Grund
Výrobce: HET

APILAK Plus

APILAK Plus
Výrobce:

Metalik

Metalik
Výrobce: BKP