Metalik

Dvousložkový polyesterový tmel

Speciální tmel určený na tmelení lehkých kovů, pozinkovaných plechů karosérií a oceli. Vzhledem na vysoký obsah hliníkového prášku má jemnou strukturu a dobrou aplikovatelnost, snadno se brousí

Balení

0,2 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 15 kg

DOBA ZPRACOVATELNOSTI

Tmel je nutné při teplotě 23°C a poměru tužení 100:2 zpracovat do 6 minut po smíchání s tvrdidlem. Při teplotách nižších než 23°C (minimálně 17°C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se zkracuje. Úpravou poměru tužení lze zčásti eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti.
Poměr tužení:
– nejméně 100:1 – prodlouží dobu zpracovatelnosti
– nejvíce 100:3 – zkrátí dobu zpracovatelnosti

Broušení

Tmel je při teplotě 23°C a poměru tužení 100:2 brousitelný za 25-35 minut. Hrubé broušení začíná brusným papírem P80-120 a dokončuje se papírem 180-240. Pro broušení doporučujeme použít rotační nebo vibrační brusku. Vrchní nátěry na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Tmel odolává teplotám 80-110°C. Čištění pomůcek :ředidlem C 6000. Barva : stříbrná metalická

 

 

Xyladecor ROYAL

Xyladecor ROYAL
Výrobce: Xyladecor

Vlákno

Vlákno
Výrobce:

Primalex tmel

Primalex tmel
Výrobce: Primalex